לימוד אקורדים פסנתרלימוד פסנתר באינטרנט

מורה לפסנתר-לימוד פסנתר-ניר אריאל

אקורד דו מז'ור C

אקורד דו מינור Cm

אקורד דו דיאז מז'ור C#

אקורד רה מז'ור D

אקורד רה מינור Dm

אקורד מי במול מז'ור Eb

אקורד מי במול מינור Ebm

אקורד מי מז'ור אקורד E

אקורד Em מי מינור

אקורד F פה מז'ור

אקורד Fm פה מינור

אקורד G סול מז'ור

אקורד Gm סול מינור

אקורד G#m סול דיאז מינור Abm לה במול מינור

אקורד Am לה מינור

אקורד A לה מז'ור

אקורד Bb סי במול מז'ור

he_ILHebrew