קורס לימוד נגינה קריאת תווים ואקורדים

Module 1הכרת הפסנתר לימוד תווים
Unit 1שיעור פסנתר ראשון  - Preview
Unit 2שיעור תווים חלק ראשון המקצבים הבסיסיים
Unit 3שיעור תווים חלק שני- כיצד לזהות את התווים בחמשה
Unit 4נגינה מעשית ותרגיל ראשון בקריאת תווים
Unit 5המשך נגינה מעשית - תרגילים 2-5
Unit 6שיעור תווים חלק שלישי- שיטות לזכור את התווים בחמשה
Unit 7חידון תווים- התווים שנמצאים על מפתח סול ומפתח פה
Unit 8המשך נגינה מעשית עבודה על תווים בצורה יעילה
Unit 9שיעור תווים חלק רביעי מקצב השמיניות והקשתות
Unit 10שיעור תווים- חלק חמישי
Unit 11שיעור הבנת סימנים מוזיקלים
Unit 12לימוד פור אליז בעל פה  - Preview
Module 2נגינת אקורדים וליווי שירים
Unit 1שיעור אקורדים חלק ראשון
Unit 2שיעור אקורדים - חלק שני
Unit 3ליווי פשוט למנגינה בשני אקורדים
Unit 4ליווי בלוז בשלושה אקורדים
Unit 5שיעור אקורדים - חלק שלישי
Unit 6אקורדים מתוך סולם
Unit 7בניית אקורדים עם 7
Unit 8לימוד מנגינה ואקורדים בשיר happy birthday
Unit 9שיעור אקורדים ומנגינה לשיר שרוולים ירוקים
Unit 10ליווי שירי בלדות
Powered By WP Courseware