Module 1הכרת הפסנתר לימוד תווים
Unit 1שיעור פסנתר ראשון  - Preview
Unit 2שיעור תווים חלק ראשון המקצבים הבסיסיים
Unit 3שיעור תווים חלק שני- כיצד לזהות את התווים בחמשה
Unit 4נגינה מעשית ותרגיל ראשון בקריאת תווים
Unit 5המשך נגינה מעשית - תרגילים 2-5
Unit 6שיעור תווים חלק שלישי- שיטות לזכור את התווים בחמשה
Unit 7המשך נגינה מעשית עבודה על תווים בצורה יעילה
Unit 8שיעור תווים חלק רביעי מקצב השמיניות והקשתות
Unit 9שיעור תווים- חלק חמישי
Unit 10שיעור הבנת סימנים מוזיקלים
Module 2נגינת אקורדים וליווי שירים
Unit 1שיעור אקורדים חלק ראשון
Unit 2שיעור אקורדים - חלק שני
Unit 3שיעור אקורדים - חלק שלישי
Powered By WP Courseware
לרכישת הקורס לחצו על התמונה